typora zotero

pre: fluid theme
next: velcro for clothes